lienhe@ketoansaigon.net 7A Trương Minh Giảng, phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM

Quy định về công ty thẩm định giá mới nhất

Theo thông tư số 142/2016/TT-BTC được ban hành gần đây thì việc quản lý về các lệ phí để xin giấy phép thẩm định giá có một số thay đổi.

Quy định về công ty thẩm định giá mới nhất

Hiện nay việc thành lập công ty thẩm định giá không còn là điều quá khó khăn. Chỉ cần công ty bạn đáp ứng được các điều kiện và xin được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về các dịch vụ thẩm định giá là bạn đã có thể hoạt động trong lĩnh vực này. Vậy quy định về công ty thẩm định giá mới nhất là gì?

I. Thông tư mới về việc thu lệ phí trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Theo thông tư  số 142/2016/TT-BTC được ban hành ngày 26 tháng 09 năm 2016 đã bãi bỏ việc thu lệ phí đối với việc cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá chỉ thu lệ phí thẩm định các công ty này mà thôi. Chị tiết cụ thể của thông tư như sau:

- Đối với các doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá lần đầu:

+ Miễn phí lệ phí đối với việc cấp mới giấy chứng nhận, chỉ thực hiện thu lệ phí thẩm định công ty có đủ điều kiện để thành lập công ty thẩm định giá hay không.

+ Lệ phí này hiện nay là 4.000.000đ/lần thẩm định.

+ Mức phí này vẫn không thay đổi so với thông tư trước đây. Lệ phí bị bãi bỏ là lệ phí 200.000đ/ 1 giấy chứng nhận

- Đối với các doanh nghiệp đã thẩm định lần đầu rồi, đã hoạt động trong nghề và phải thực hiện cấp lại giấy chứng nhận thì cũng sẽ được miễn phí lệ phí cấp giấy chứng nhận và vẫn đóng lệ phí thẩm định như bình thường là 2.000.000đ/ lần thẩm định

Tổ chức thu phí và thẩm định các công ty này sau 5 ngày bắt buộc phải nộp lại số tiền này cho kho bạc nhà nước.

Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế thông tư số 155/2014//TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính. 


II. Các điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp mà điều kiện thành lập công ty thẩm định giá sẽ khác nhau.

1. Đối với các công ty TNHH MTV cần phải có các điều kiện bắt buộc sau:

- Đã thành lập doanh nghiệp, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Trong công ty phải có 3 thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp này
- Trong đó 1 thẩm định viên phải là chủ sở hữu của công ty và người đại diện pháp luật phải là 1 thẩm định viên có chứng chỉ hành nghề hợp lệ.

2. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Cũng giống như công ty TNHH 1 thành viên bạn phải thành lập công ty,  trong công ty phải có 3 thẩm định viên đăng ký hành nghề trong đó có 2 người là thành viên sáng lập của công ty. Người đại diện pháp luật cũng phải là thẩm định viên.
- Chỉ khác ở chỗ đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì tổ chức có thể góp vốn vì vậy luật quy định về việc góp vốn của tổ chức không được vượt quá số % theo quy định và người đại điện pháp luật cho tổ chức góp vốn đó cũng phải là thẩm định viên.

3. Công ty hợp danh cũng có điều kiện tương tự như công ty TNHH 2 thành viên là đã thành lập công ty, có 3 thẩm định viên trong đó 2 người là thành viên hợp danh.

4. Công ty tư nhân cũng tương tự như dạng công ty TNHH 1 thành viên.

5. Công ty cổ phần thì tương tự như công ty TNHH 2 thành viên.

Nói tóm lại để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá bạn bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp dưới dạng công ty TNHH MTV, hai thành viên, cổ phần, hợp danh, tư nhân. Và phải có ít nhất 3 thẩm định viên đăng ký hành nghề trong đó công ty cổ phần và TNHH 2 thành viên phải có ít nhất 2 người là thành viên sáng lập. Thiếu 1 trong những điều kiện kiện quyết trên thì chắc chắn việc xin giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá là điều không thể.

Trên đây là những quy định về công ty thẩm định giá mới nhất mà chúng tôi cập nhật trong những tháng cuối năm 2016 và được áp dụng vào đầu năm 2017. Những thay đổi này cũng không quá lớn so với những quy định trước đây.

Dịch vụ thành lập doanh nghiêp thẩm định giá của chúng tôi sẵn sàng tư vẫn cho bạn bất cứ lúc nào về các điều kiện thành lập và hoạt động trong lĩnh vực này. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Tư vấn & báo giá

0919426333

0902919918

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn

Các bài viết khác