lienhe@ketoansaigon.net 7A Trương Minh Giảng, phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM

Quy định mới về việc không thu hồi thẻ bảo hiểm y tế

Quy định mới về việc không thu hồi thẻ bảo hiểm y tế được bảo hiểm xã hội ban hành vào ngày 18 tháng 10 năm 2016 có hiệu lực cùng ngày. Quy định mới này thay thế cho khoản 1 công văn số 1989/BHXH-QLT. Nội cung của công văn này cũng giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý chặt chẽ hơn về việc sử dụng thẻ sau khi nghỉ việc của người lao động.

Quy định mới về việc không thu hồi thẻ bảo hiểm y tế

Theo quy định trước đây của công văn số 1989/BHXH-QLT thì khi nhân viên báo giảm thì bắt buộc phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế. Nếu nhân viên muốn giữ lại đến khi hết hạn của thẻ thì bắt buộc phải đóng hết 4,5% lương đóng bảo hiểm để giữ lại thẻ. Trường hợp nhân viên nghỉ ngang thì người sử dụng lao động sẽ phải chịu thiệt vì không có thẻ để trả lại và nhân viên cũng không đóng khoản tiền đó. Gây nên thất thoát cho doanh nghiệp.

Công văn số 3881/BHXH-ST mà tổng giám đốc Bảo Hiểm Xã Hội đã gửi đến bảo hiểm xã hội các tỉnh có nội dung thông báo rằng kể từ ngày 24/05/2016 bảo hiểm xã hội các tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn cập nhật các thông tin về tăng giảm về bảo hiểm y tế lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Qua hệ thống thông tin này các cơ sở y tế, người lao động, người sử dụng lao động hoàn toàn có thể biết được thẻ bảo hiểm y tế của mình có còn giá trị sử dụng hay không?

Cũng thông qua việc sử dụng Hệ thống này những thẻ bảo hiểm người sử dụng lao động  không thể thu hồi nhưng chưa hết thời gian sử dụng cũng sẽ không cần phải đóng cho đến khi hết thời hạn. Tạo điều kiện thuận tiện rất nhiều cho doanh nghiệp và bảo hiểm trong việc quản lý thẻ.

Vì vậy ngày 18 tháng 10 năm 2017 bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã ra công văn số 2533/BHXH-QLT về việc không thu hồi thẻ bảo hiểm y tế của người lao động báo giảm. Nội dung cụ thể của công văn này như sau: 

-  Khi có phát sinh giảm người tham gia bảo hiểm y tế,  doanh nghiệp phải lập danh sách báo giảm lên BHXH ngay trong tháng đó để được giảm bảo hiểm của tháng liền kề sau đó. Ví dụ, người lao động nghỉ ngày 15/11/2016 thì ngay trong tháng 11 trước ngày 30 bạn phải gửi báo giảm lên BHXH nếu để qua ngày cuối cùng của tháng mới báo giảm thì bắt buộc bạn phải đóng hết tháng 12 mới kết thúc.

-  Khi báo giảm bảo hiểm y tế lưu ý rằng bạn phải báo giảm thông qua cổng thông tin giao dịch điện tử để xác định ngày báo giảm, nếu công ty bạn báo qua đường bưu điện thì ngày báo giảm sẽ là ngày bảo hiểm xã hội nhận được danh sách báo giảm đó, vậy nên bạn nên nghiên cứu và tìm hiểu về việc nộp danh sách này qua mang để đỡ mất thời gian cũng như đảm bảo được sự chính xác về thời gian báo giảm.

-  Khi người lao động nghỉ và kết thúc quá trình đóng bảo hiểm y tế bắt buộc thì để đảm bảo quyền lợi khi đóng bảo hiểm năm năm liên tục, công ty bạn cần thông báo đến người lao động chuyển sang dạng bảo hiểm y tế gia đình để khỏi mất đi quyền lợi. Việc đăng ký này phải được thực hiện trước 10 ngày khi thẻ cũ hết hạn sử dụng.

-  Nếu người lao động đang mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo và đang cần sử dụng thẻ để sử dụng trong khi chờ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế gia đình thì người lao động có thể yêu cầu được đóng hết giá trị thẻ còn lại để tiếp tục khám chữa bệnh. Và người sử dụng lao động sẽ thực hiện đăng ký lên cơ quan bảo hiểm xã hội.

Công văn được nêu trên đây sẽ thay thể khoản 1 trong công văn 1989/BHXH-QLT của bảo hiểm xã hội. Và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2016.

Trên đây là những quy định mới về việc không thu hồi thẻ bảo hiểm y tế nếu còn thắc mắc bạn hoàn toàn có thể gọi cho dịch vụ bảo hiểm xã hội của chúng tôi để được tư vấn một cách chi tiết nhất.

Tư vấn & báo giá

0919426333

0902919918

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn

Các bài viết khác