lienhe@ketoansaigon.net 7A Trương Minh Giảng, phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư được sửa đổi và áp dụng từ ngày 01/01/2017. Kế Toán Sài Gòn xin đưa ra những điểm thay đổi qua bài viết dưới đây.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư

Sau khi bỏ phiếu quốc hội đã thông qua danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư. Nội dung cụ thế được nêu chi tiết trong công văn tới đây.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư được sửa đổi tại điều 6 và phụ lục 4 của bộ luật đầu tư. Nội dung cụ thể được sửa đổi như sau:

- Điểm đầu tiên là việc bổ sung ngành nghề kinh doanh pháo nổ trở thành ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Và tư nay trở về sau nếu muốn bạn cũng sẽ không được phép kinh doanh ngành nghề này cho dù thoả mãn tất cả các điều kiện.

- Điểm thứ 2 : thay thế phụ lục 4 về các danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng phụ lục 4 ban hành kèm theo thông tư này.

- Điểm thứ 3: Hiện nay luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 trừ các ngành nghề kinh doanh theo khoản 2 điều 2 của thông tư này là việc kinh doanh thiết bị phần mềm dùng để ghi âm, ghi hình, định vị hoặc sản xuất lắp ráp nhập khẩu các loại xe ô tô thì sẽ băt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2017. Chính phủ sẽ được ra các điều hướng dẫn dẫn về việc thi hành áp dụng trong 2 lĩnh vực này.

- Điểm cuối cùng: Do ban hành luật mới bên chính phủ đã bãi bỏ một số điều luật để khớp với thông tư mới cụ thể là Khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13. Nội dung chủ yếu của 2 điều luật này là nói về hoạt động tổ chức và đào tạo về luật đấu thầu và thẩm tra dự án xây dựng. Vậy nên sau này dù có đảm bảo được những điều kiện được quy định trong 2 điều này bạn cũng sẽ không được phép thành lập các cơ sở đào tạo về đấu thầu hoặc, tổ chức thẩm tra xây dựng nữa. Mà phải tuân theo điều kiện được đưa ra theo thông tư  mới.

Nội dung cụ thể của 2 điều luật này như sau:

“1. Cơ sở được tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu cho cá nhân quy định tại Điều 16 của Luật này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Có cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;

c) Có đội ngũ giảng viên về đấu thầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

d) Có tên trong danh sách cơ sở đào tạo về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.”

“Điều 151. Điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

1. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

2. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm lập, thẩm tra dự án; cá nhân tham gia lập, thẩm tra dự án phải có năng lực hành nghề phù hợp với từng loại dự án đầu tư xây dựng. Thành viên tham gia phải đủ năng lực hành nghề lập dự án phù hợp với yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng.”

Dưới đây là danh mục 243 Ngành nghề kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư theo thông tư mới:

Trên đây là những thông tin mới nhất về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư. Nếu như bạn cần tư vấn về các ngành nghề này thì hãy liên hệ ngày đến dịch vụ xin giấy phép đầu tư của chúng tôi để được tư vấn một cách chi tiết nhất.

 

Tư vấn & báo giá

0919426333

0902919918

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn

Các bài viết khác