lienhe@ketoansaigon.net 7A Trương Minh Giảng, phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM

Mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Kế toán Sài gòn xin giới thiệu mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp cho quý khách hàng tham khảo cho việc hợp tác. Để đảm bảo quyền lợi của mình bạn nên có thời gian tìm hiểu thật kỹ các điều khoản của hợp đồng này nhất là trong quyền lợi và nghĩa vụ của bạn.

Mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Khi bắt tay vào việc kinh doanh mới, việc đâu tiên bạn thường nghĩ đến là gì? câu trả lời tất nhiên là cần phải thành lập một doanh nghiệp. Bạn không có nhiều thời gian nên chắc chắn cần tìm đến các dịch vụ thành lập doanh nghiệp và tất nhiên sẽ rất băn khoăn về việc chọn lựa tin tưởng vào dịch vụ thành lập doanh nghiệp nào. Để bạn yên tâm hơn trong việc chọn lựa, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện việc ký kết các hợp đồng dịch vụ. Các hợp đồng này là lời cam kết của các công ty dịch vụ cũng như sự đảm bảo quyền lợi của đôi bên. Vậy nên các điều khoản trong hợp đồng rất quan trọng và bạn nên đọc thật kỹ trước khi ký vào các hợp đồng này. 

Nhằm đáp ứng cho việc tìm hiểu kỹ lưỡng về các công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp của khách hàng để chọn mặt gửi vàng, Kế toán Sài Gòn luôn sẵn sàng cung cấp các tài liệu khi khách hàng cần, ngay cả mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp dưới đây: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: .../HĐ/2016

  • Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự đã ban hành ngày .../.../2005;
  • Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
  • Căn cứ Thông tư Số: 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
  • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai đơn vị;

      Hôm nay, ngày ……/……./2016, Tại địa chỉ: 49 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm:

BÊN A : 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN SÀI GÒN...................................................................................       

Địa chỉ             : 49, Bùi Đình Túy, P12, Quận Bình Thạnh, HCM................................................................

                        ............................................................................................................................................

Đại diện          : Ông/Bà................................... Chức danh: .......................................................................

BÊN B:

........................................................................................................................................

Địa chỉ             : ....................................................................................................

Điện thoại       : ..........                        Email:  ..............................

Đại diện          : Ông ....................                  Chức danh: ..............................

Số tài khoản    : .............                     Ngân hàng ...............

Đồng ý thỏa thuận những điều khoản sau:

Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

         Bên A thuê bên B thực hiện các công việc sau: ...............................................................................

         ...........................................................................................................................................................

Điều 2: PHÍ DỊCH VỤ

Đã được thỏa thuận giữa 2 bên trong bảng giá dịch vụ chi tiết.

Điều 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: ............................................ ngày làm việc kể từ khi Bên A giao hồ sơ đã ký cho Bên B

Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

           4.1. Cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Bên B và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp đối với những hồ sơ do mình cung cấp. Chấp hành yêu cầu về thời gian khi có thông báo của cơ quan chức năng đối với những thủ tục quy định phải có sự hiện diện của bên A (cá nhân đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp), nếu vắng mặt phải thông báo cho bên B và tự chịu những hậu quả phát sinh do việc không chấp hành của mình.

     4.2.Thanh toán phí đủ và đúng hạn cho bên B theo quy định tại Điều 2 hợp đồng này.

     4.3.Yêu cầu bên B bàn giao hồ sơ và giấy tờ liên quan khi thanh lý hợp đồng.

     4.4.Hỗ trợ cho Bên B khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Bên B có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện công việc tại các cơ quan chức năng và thông báo kết quả cho bên A.

5.2. Thông báo cho bên A thời gian thực hiện các công việc theo quy định phải có sự hiện diện của bên A (cá nhân đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp), và những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

5.3. Trả lại phí dịch vụ bên A đã đóng nếu không thực hiện được dịch vụ tại điều 1 hợp đồng này (trừ các khoản phí đã thực hiện).

5.4.  Bảo mật tất cả thông tin do Bên A cung cấp.

5.5.  Được đại diện cho Bên A đến cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Thay mặt bên A ký các biên bản và giấy tờ liên quan đến việc thực hiện công việc tại Điều 1.

Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

-          Hợp đồng hiển nhiên sẽ được thanh lý ngay khi Bên B hoàn tất công việc được giao.

-          Nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thì có nghĩa vụ thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết trên tình thần có lợi cho đôi bên. Mọi thỏa thuận phải có văn bản đính kèm và được coi là phụ lục của hợp đồng này.

-          Hợp đồng được lập thành 02 bản mỗi bản 02 trang, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị từ ngày ký./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

..............................

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

.............................

Mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp trên giúp Quý khách hàng có thể an tâm hơn khi ký kết hợp đồng với các công ty thực hiện dịch vụ pháp lý. Các điều khoản trong hợp đồng đảm bảo sự ràng buộc của hai bên.

Hợp đồng luôn là sự cần thiết giữa hai đối tác nhằm đảm bảo quyền và nghia vụ của hai bên. Chúng tôi thấu hiểu diều đó và luôn sẵn sàng ký hợp đồng dịch vụ với khách hàng trong quá trình hợp tác.

 

 

Tư vấn & báo giá

0919426333

0902919918

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn

Các bài viết khác