lienhe@ketoansaigon.net 7A Trương Minh Giảng, phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM

Công việc cần thực hiện khi chấm dứt đầu tư tại nước ngoài

Khi công ty bạn không còn ý định đầu tư tại các dự án đã xin tại nước ngoài thì cần phải thực hiện những thủ tục gì để chấm dứt dự án đó. Các thủ tục này có quá phức tạp hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Công việc cần thực hiện khi chấm dứt đầu tư tại nước ngoài

Nhà đầu tư không chỉ phải nắm rõ các quy định về việc được cấp phép đầu tư ra nước  ngoài như thế nào mà họ còn phải đảm bảo là nắm rõ được những quy định đối với việc chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài như thế nào? Thủ tục ra sao… Đó là cách để đảm bảo việc  đầu tư kinh doanh được hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ xin giấy phép đầu tư ngày nay đã không còn quá xa lạ trong cuộc sống hiện  đại nữa. Khi các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc tự mình thực hiện các thủ tục pháp lý thì việc tìm đến dịch vụ này chính là giải pháp tốt nhất để giải quyết những khó khăn trước mắt một cách hiệu quả nhất.

Để có thể biết được quy định của pháp luật như thế nào đối với việc nhà đầu tư tiến hành chấm dứt dự án đầu tư ở nước ngoài thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thông tin sau đây để nắm thông tin một cách cụ thể nhất nhé. 

Các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

- Khi dự án mà nhà đầu tư thực hiện được quyết định chấm dứt theo ý kiện của nhà đầu tư.

- Khi dự án đầu tư ra nước ngoài hết thời hạn thực hiện theo quy định

- Khi dự án chấm dứt theo những gì đã đưa ra trong hợp đồng đã ký ban đầu.

- Khi dự án và vốn được nhà đầu tư trong nước chuyển  giao lại cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục thực hiện.

-  Khi sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự án đầu tư vẫn chưa triển khai hay chưa được nước tiếp nhận đồng ý cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Khi quá 12 tháng tính từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà nhà đầu tư không thực hiện hay không có đủ khả năng về kinh tế hay trình độ để thực hiện dự án.

- Khi quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày nước tiếp nhận đầu tư có các báo cáo quyết toán thuế theo quy định của pháp luật ban hành hay các văn bản pháp lý khác tương đương nhưng nhà đầu tư lại không có các văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư ở nước ngoài cho cơ quan chức năng biết.

- Khi tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản

- Khi việc chắm dứt dự án đầu tư được thực hiện theo bản án hay các quyết định của Tòa án hoặc tổ Trọng tài.

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

- Thứ nhất là hồ sơ phải có mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định mà Sở kế hoạch đầu tư đã ban hành.

- Thứ hai là hồ sơ kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Mẫu giấy này là gốc để cơ quan chức năng thu hồi lại.

- Thứ ba là bản quyết định chấm dứt dự án đầu tư tại nước ngoài. Bản quyết định này phải nộp bản gốc hoặc  là bản sao có công chứng xác thực.

- Thứ tư là các hồ sơ,giấy tờ chứng minh được nhà đầu tư đã hoàn thành xong các nghĩa vụ tài chính đối với dự án đầu tư ở nước ngoài.

Trình tự thực hiện hồ sơ

-  Sau khi nhà đầu tư nộp hồ sơ lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư  thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để hoàn

thiện hồ sơ, nếu trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan chức năng này sẽ có thông báo bằng văn bản gửi đến cho nhà đầu tư  để nhà đầu tư nắm được thông tin.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày ,Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đưa ra quyết định chấm dứt và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gửi nhà đầu tư.

- Nếu dự án đầu tư ra nước ngoài chấm dứt là do nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư phải thông báo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước khi thực hiện việc chuyển nhượng này theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc làm thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài mà các nhà đầu tư cần nắm thông tin một cách cụ thể để đảm bảo thực hiện đúng pháp luật.

Tư vấn & báo giá

0919426333

0902919918

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn

Các bài viết khác