lienhe@ketoansaigon.net 207/27 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp để kinh doanh nhưng qui mô của các loại hình doanh nghiệp tư nhân hay công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên quá nhỏ so với nhu cầu của bạn thì bạn có thể tìm hiều cách thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên

Thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Khi bạn có nhu cầu thành lập doanh nghiệp để kinh doanh, và với số vốn tương đối lớn cùng với nhiều người hùn vốn thì bạn nên xem xét việc thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên, loại hình doanh nghiệp này sẽ đem đến nhiều tiện lợi cho bạn trong công cuộc kinh doanh khi nhu cầu của bạn vượt quá tầm của các loại hình doanh nghiêp khác. Giống với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên, loại hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên có tư cách pháp nhân và chủ doanh nghiệp hoặc các cá nhân đồng sở hữu chỉ có trách nhiệm hữu hạn về tài sản đối với doanh nghiệp đó dựa trên số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Loại hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên có số thành viên tối thiểu là 02 và tối đa là 50 thành viên, việc chuyển nhượng vốn góp của các thành viên là được phép theo qui định của pháp luật, do số lượng thành viên của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên không nhiều nên việc quản lý loại hình doanh nghiệp này sẽ dễ dàng hơn so với công ty cổ phần, do đó các chiến lược và chính sách kinh doanh của công ty sẽ dễ dàng được thông qua mà ít khi bị cản trở. Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên có thể phát hành các loại trái phiều nhưng không được phát hành cổ phiếu, việc này sẽ hảnh hưởng đến việc huy động vốn của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên.

Sau đầy là các thủ tục thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên:

-  Đề thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên thì đầu tiên bạn phải có mẫu giấy đăng ký kinh doanh theo chuẩn của pháp luật qui định , các thông tin trong mẫu giấy đăng ký này bạn phải kê khai thật rõ ràng và chính xác, mọi sự sai xót hoặc gian dối trong việc kê khai các thông tin vào giấy đăng ký kinh doanh thì bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc đó.

-  Tiếp theo bạn phải cung cấp bảng danh sách thành viên của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên chuẩn bị thành lập, bảng danh sách này cũng phải theo mẫu của pháp luật qui định.

-  Một văn bản quan trọng nữa kèm theo là bảng kê khai đăng ký thuế của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên, đây cũng là một trong những thủ tục bắt buộc khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên.

-  Bạn phải cung cấp thêm các chứng từ dự thảo điều lệ của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên sắp thành lập, chứng từ này phải có chữ ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền.

-  Bạn phải cung cấp thêm bảng sao có công chứng chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy chứng hận thân phận hợp pháp của các thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên.

Như vậy hoàn chỉnh toàn bộ những hồ sơ trên là bạn có thể hoàn thành bộ thủ tục thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên, khi hoàn thành xong các thủ tục này thì bạ sẽ đem hồ sơ đi nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi mà doanh nghiệp bạn đặt trụ sở chính. Nếu bạn vẫn còn gặp khó khăn vì chưa hiểu rõ các thủ tục thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên thì bạn có thể tham khảo bộ Luật Doanh Nghiệp Việt Nam 2014 về thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hoặc bạn có thể tìm đến sự tư vấn từ các văn phòng dịch vụ thành lập doanh nghiệp được giải đáp thắc mắc và giúp đỡ việc thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên.

Tư vấn & báo giá

0919426333

0902919918

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn

Các bài viết khác