ke toan
      Tel:   (028) 62 796 888 Hotline: 0919.426.333 Email: lienhe@ketoansaigon.net
(028) 62 796 888   |   0919.426.333

Tin tức

Cách soạn các biểu mẫu thành lập doanh nghiệp
12/10/2015

Các mẫu hồ sơ trong bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận thành lập doanh nghiệp phải theo đúng mẫu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền qui định, gọi là các biểu mẫu thành lập doanh nghiệp. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp nhanh hay chậm phụ thuộc vào bộ hồ sơ có đầy đủ và chính xác hay không.

Khi bộ Luật Doanh Nghiệp Việt Nam 2014 có hiệu lực, có nhiều sự thay đổi so với luật cũ như:  hình thức của giấy phép kinh doanh, giảm bớt các chứng từ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, một số quy định về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh… nhưng các qui định về biểu mẫu thành lập doanh nghiệp dường như không thay đổi. Với các chủ doanh nghiệp thì đây là một phần quan trọng trong qui trình đăng ký thành lập doanh nghiệp. Khi làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, bắt buộc các chủ doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ theo mẫu của pháp luật quy định. Các biểu mẫu này quan trọng nhất là giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp, ngoài ra còn có biểu mẫu về điều lệ doanh nghiệp, biểu mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp, biểu mẫu danh sách thành viên hoặc cổ đông mới… Các chủ doanh nghiệp phải điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp , các thông tin phải rõ ràng và chính xác nhất, nếu các thông tin điền trong biểu mẫu không chính xác và thiều xót thì tất nhiên bộ hồ sơ không hợp lệ và sẽ bị trả lại để sửa đổi và bổ sung cho đầy đủ, chính xác. Vì vậy, nếu không muốn mất thời gian và công sức đi lại nhiều lần thì các chủ doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ các mục trong biểu mẫu khi điền thông tin. Mặc khác, nếu biểu mẫu không giống với mẫu của các cơ quan nhà nước đưa ra thì tất nhiên bộ hồ sơ đó cũng vô hiệu và bị hoàn lại.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ MỤC CHÍNH TRONG CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP:

- Đầu tiên tất nhiên là các phần bắt buộc trong bất cứ mẫu đơn nào như: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày tháng năm, kính gửi cơ quan…., và tựa đề. Đây hầu như là phần phải có trong bất cừ các đơn hoặc chứng từ gửi cơ quan nhà nước.

- Sau đó là thông tin về chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (ở phần này là dành cho người làm đơn), họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú và tạm trú …

- Tiếp theo là các phần thông tin về doanh nghiệp như: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, tình trạng doanh nghiệp. Đây là phần thông tin về doanh nghiệp bắt buộc phải cung cấp rõ ràng và chính xác, vì phần thông tin này sẽ được ghi trong giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp mà bộ luật Doanh Nghiệp 2014 quy định. Tiếp theo đó là các thông tin về chủ sỡ hữu, điều lệ doanh nghiệp, vốn điều lệ, nguồn vốn của doanh nghiệp… đây là các thông tin cung cấp cho cơ quan chức năng và dung để bố cáo khi doanh nghiệp thành lập để cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho đối tác, nhà đầu tư. Phần vốn điều lệ có thể không cần phải chi1nhx ác tuyệt đối vì các doanh nghiệp có thể bổ sung vốn nếu cần thiết trong quá trình kinh doanh.

- Tiếp theo là thông tin đăng ký thuế, đây cũng là một trong những quy định bắt buộc của pháp luật để về sau doanh nghiệp dễ dàng thực hiện các nghĩa vụ về thuế.

-  Cuối cùng là lời cam kết của người xin thành lập doanh nghiệp tuân theo qui định của pháp luật, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Và người đăng ký thành lập doanh nghiệp ký tên và ghi rõ họ tên.

Như vậy, ở trên là các phần chính của biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp. Các chủ doanh nghiệp cần lưu ý nội dung của biểu mẫu để điền vào cho chính xác, cũng như cung cấp thông tin rõ ràng và chú ý các chứng từ kèm theo thông tin cũng phải đồng nhất với biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nếu sau khi tham khảo kỹ mà các chủ doanh nghiệp vẫn còn lúng túng và có phần nào không hiểu rõ thì nên liên hệ với các dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Tránh trường hợp mất thời gian đi lại làm hao tốn chi phí và công sức, cũng như không thể đưa doanh nghiệp vào hoạt động ngay được.

Kế toán Sài Gòn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TIN DƯỚI:

ke-toan-sai-gon

Các tin khácDMCA.com Protection Status