lienhe@ketoansaigon.net 207/27 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Xin phép thành lập doanh nghiệp cần những thủ tục gì?

Thủ tục xin phép thành lập doanh nghiệp bao gồm các bước chuẩn bị hồ sơ và đăng ký nộp hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền. Chi tiết như sau

Xin phép thành lập doanh nghiệp cần những thủ tục gì?

Để hoàn tất thủ tục xin phép thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp cần lưu ý đến các vấn đề.

Thứ nhất là vấn đề về đặt tên cho doanh nghiệp, việc đặt tên cho doanh nghiệp phải đúng theo qui định của pháp luật, tên của doanh nghiệp không được trùng với các doanh nghiệp. Phải có phương án kinh doanh rõ ràng cho doanh nghiệp của mình, điều này quyết định đến doanh thu cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Lựa chọn vốn điều lệ cho doanh nghiệp sẽ thành lập.

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phụ thuộc vào người thành lập. Người thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình một trong các loại hình doanh nghiệp sau tùy thuộc vào điều kiện của mình: Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân, công ty hợp danh, công ty liên doanh nước ngoài.

Căn cứ vào đặc điểm loại hình doanh nghiệp mà người thành lập doanh nghiệp sẽ chuẩn bị hồ sơ phù hợp, theo qui định của luật mỗi loại hình doanh nghiệp có các loại hồ sơ khác nhau.

Lựa chọn loại hình hoạt động kinh doanh theo qui định của pháp luật. Những điều kiện về chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định ( Luật doanh nghiệp đã bãi bỏ vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp, trừ những trường hợp doanh nghiệp kinh doanh trong những lĩnh vực mà pháp luật yêu cầu phải có vốn pháp định)

Người thành lập doanh nghiệp soạn thảo văn bản, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thành lập doanh nghiệp theo qui định của luật doanh nghiệp cùng các văn bản pháp lý liên quan.

Bước tiếp theo trong quá trình thủ tục xin phép thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp cần chuẩn bị cho mình bộ hồ sơ hợp lý, đầy đủ, đúng theo qui định của pháp luật. Như đã nói ở trên bộ hồ sơ mà doanh nghiệp phải chuẩn bị tùy thuộc vào đặc điểm của từng loại hình mà doanh nghiệp đã lựa chọn cho mình. Bạn có thể tham khảo qua dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói của chúng tôi để có được những hướng đi nhanh chóng và chắc chắn nhất.

Nhưng nhìn chung các loại hồ sơ đều có văn bản, giấy tờ sau:

Giấy Đề nghị đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I, danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định, dự thảo Điều lệ công ty, văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ hoàn tất doanh nghiệp nộp theo 2 hình thức tùy theo phương thức nào thuận tiện cho mình nhất. Với hình thức nộp trực tiếp doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ theo qui định tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt làm trụ sở chính. Hai là doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tuyến tại cổng thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ sẽ được xem xét và giải quyết, kết quả cuối cùng doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Như vậy là doanh nghiệp về cơ bản đã hoàn thành thủ tục xin phép thành lập doanh nghiệp.

Tư vấn & báo giá

0919426333

0902919918

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn

Các bài viết khác