lienhe@ketoansaigon.net 7A Trương Minh Giảng, phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM

Ưu đãi đầu tư theo luật 2014

Khi thực hiện đầu tư một dự án đã xin được giấy phép đầu tư, các doanh nghiệp thường băn khoăn liệu họ sẽ được những ưu đãi gì khi nhà nước khuyến khích đầu tư. Các ưu đãi này có quy định trong luật không hay chỉ là nói suông, nếu có biến cố xảy ra thì những ưu đãi này xử lý như thế nào.

Ưu đãi đầu tư theo luật 2014

Trong luật đầu tư 2014 việc ưu đãi đầu tư được nhắc đến ngay trong chương III của bộ luật, điều này chứng tỏ rằng việc ưu đãi đầu tư rất được chính phủ coi trọng. Các dự án được hưởng việc ưu đãi đầu tư nếu xin được giấy phép đầu tư.

Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến hình thức áp dụng và đối tượng được ưu đãi trong đầu tư:

1. Hình thức áp dụng: Về việc ưu đãi đầu tư chúng ta có các cách sau :

- Đầu tiên là áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơp so với các doanh nghiệp khác hoặc miễn giảm luôn nhưng tuỳ dự án mà có thời gian khác nhau, có thể là một thời hạn nhất định hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

- Tiếp đó là miễn thuế nhập khẩu nếu hàng hoá này là để tạo ra tài sản cố định, hoặc các linh kiện vật tư để thực hiên dự án.

- Cuối cùng là hình thức miễn giảm tiền thuế sửa dụng đất.

2. Đối tượng áp dụng:

- Nếu dự án của bạn thuộc các ngành nghề hoặc nằm trên địa bàn được quy định tại khoản 1, 2 điều 16 thì sẽ được hưởng hưu đã đầu tư.

- Dự án có vốn trên 6000 tỷ và có thời hạn giải ngân hoàn toàn trong 3 năm

- Dự án được thực hiện tại vùng nông thôn và sử dụng trên 500 lao động

- Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao

- Tuy nhiên nếu dự án của bạn thuộc các đối tượng trên nhưng lại nằm trong việc khai thác khoán sản hoặc các đự án chịu thuế thu nhập đặc biệt thì sẽ không được hưởng ưu đãi.

3. Ưu đãi được áp dụng cho các dự án mới và các dự án mở rộng, mức ưu đãi được áp dụng theo luật thuế và luật sử dụng đất đai 

Các dự án thuộc ngành và vùng miền được hưởng ưu đãi đầu tư:

1. Ngành nghề:

- Hoạt động công nghệ cao, sản xuất vật liệu mới, sản xuất sản phẩm điện tử, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nuôi trong thủ hải sản, thu gom xử lý chất thải, đầu tư phát triển hạ tầng, giáo dục, đầu tư cơ sở thể dục thể thao, các trung tâm lão khoa, tâm thần, quỹ tín dụng nhân dân.

2. Địa bàn: địa bàn được áp dụng là các địa bàn có kinh tế khó khăn hoặc nằm trong các khu chế xuất, khu công nghệ cao, kinh tế.

Thủ tục áp dụng :

Căn cứ vào giấy chứng nhận đầu tư, đối với các dự án không thuộc diện phải xin giấy phép đầu tư thì vẫn được hưởng các ưu đãi nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Ngoài ra để khuyến khích một số các dự án quan trọng đặc biệt thì nhà nước cũng đưa ra các ưu đãi đặc biệt hơn so với luật.

Trên đây là những ưu đãi được quy định theo luật mà nhà nước ban hành để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư. Để được hưởng các ưu đãi này nếu dự án của bạn không thuộc các dự án không cần cấp giấy chứng nhận thì bắt buộc phải xin giấy phép đầu tư.

Tư vấn & báo giá

0919426333

0902919918

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn

Các bài viết khác