lienhe@ketoansaigon.net 207/27 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tìm hiểu về các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm các cơ sở điều kiện có thể thành lập doanh nghiệp, thủ tục chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đăng ký và nộp hồ sơ

Tìm hiểu về các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay được đơn giản hóa hơn nhiều lần so với các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp ở các năm về trước. Giúp cho cá nhân, tổ chức có ý định thành lập doanh nghiệp rút ngắn bớt thời gian và nhanh chóng nhận được Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp cần xem xét doanh nghiệp đã đủ điều kiện để thành lập chưa, khâu này là khâu quan trong liên quan đến việc hoàn thiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp có được đăng ký suôn sẻ hay không, lựa chọn tên cho công ty,xác định địa điểm kinh doanh của công ty. Lựa chọn ngành nghề đầu tư, kinh doanh cho công ty, xác định nguồn vốn điều lệ.

Khi đã đủ điều kiện để thành lập, người thành lâp doanh nghiệp tiến hành soạn thảo văn bản hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp đúng qui định tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo qui định gồm những văn bản giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Dự thảo Điều lệ được lập theo quy định của pháp luật

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định (Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân, bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân)

4. Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu Công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

5. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với Công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ cũng như giải quyết hồ sơ. Trao giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp đã nộp hồ sơ hẹn ngày trả lời kết quả về hồ sơ đã nộp.

Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh phải gửi thông báo đến doanh nghiệp nội dung cần sửa đổi, bổ sung một cách rõ ràng trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Ngoài cách thức nộp trực tiếp, doanh nghiệp có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng.

Khi doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp thì thực hiện các thủ tục khác như thủ tục đăng ký kinh doanh và khắc dấu, thủ tục về thuế. Việc tìm hiểu kỹ càng sẽ giúp bạn rất nhiều trong lúc làm việc, các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết của chúng tôi về dịch vụ thành lập doanh nghiệp để biết thêm về những vấn đề thường xảy ra trong quá trình thành lập doanh nghiệp.

Tư vấn & báo giá

0919426333

0902919918

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn

Các bài viết khác