lienhe@ketoansaigon.net 207/27 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Làm thế nào để xin giấy phép thành lập doanh nghiệp TNHH?

Cũng như xin giấy phép thành lập các loại hình doanh nghiệp khác, xin giấy phép thành lập doanh nghiệp TNHH cần có đủ các điều kiện để thành lập doanh nghiệp TNHH và 1 hồ sơ hoàn thiện để đăng ký.

Làm thế nào để xin giấy phép thành lập doanh nghiệp TNHH?

Trước khi vào nội dung của việc làm thế nào để xin giấy phép thành lập doanh nghiệp TNHH, phải hiểu rõ doanh nghiệp TNHH là gì? Doanh nghiệp TNHH là 1 doanh nghiệp trong đó các  thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên số vốn góp của mình vào công ty. Doanh nghiệp TNHH có 2 loại hình: doanh nghiệp một thành viên và doanh nghiệp TNHH có từ 2 thành viên trở lên.

Việc thành lập doanh nghiệp TNHH chính là việc thực hiện các thủ tục khai sinh về mặt pháp lý cho doanh nghiệp TNHH. Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc thành lập doanh nghiệp TNHH được thực hiện tại các cơ quan đăng ký kinh doanh, cấp phép  thuộc cấp tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp dự kiến đặt làm trụ sở chính. Cơ quan này là nơi để doanh nghiệp làm thủ tục hồ sơ xin giấy phép thành lập doanh nghiệp TNHH.

Muốn có một bộ hồ sơ hợp lệ để xin giấy phép thành lập doanh nghiệp TNHH, doanh nghiệp hoàn thành những việc như sau:

1.  Điều kiện để thành lập doanh nghiệp TNHH

Theo qui định của pháp luật, muốn được thành lập, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TNHH khi mà:

-  Ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực đăng ký cấm kinh doanh.

-  Khi dự kiến thành lập trụ sở chính của doanh nghiệp phải đúng theo qui định của pháp luật.

-  Người thành lập doanh nghiệp phải soạn thảo đầy đủ và nộp hồ sơ hợp lệ đúng qui định.

-  Tên của doanh nghiệp phải đặt đúng theo qui định về thành lập doanhh nghiệp TNHH.

-  Lệ phí thành lập doanh nghiệp TNHH phải nộp đầy đủ theo qui định của pháp luật.

2.  Hồ sơ thành lập doanh nghiệp TNHH

-  Đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp TNHH( trong đó ghi rõ là doanh nghiệp TNHH một thành viên hoặc từ 2 thành viên trở lên)

-  Bản dự thảo điều lệ của doanh nghiệp.

-  Bản danh sách thành viên doanh nghiệp.

-  Một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác nhận số vốn pháp định của doanh nghiệp.

-  Bản sao về chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hay người đứng đầu của doanh nghiệp đó.

-  Bản sao giấy chứng thực cá nhân hoặc giấy chứng minh nhân dân của người đại diện ủy quyền pháp luật.

-  Khi bộ hồ sơ đã hoàn thiện và hợp lệ, người thành lập doanh nghiệp đăng ký nộp tại các cơ quan có thẩm quyền, chờ xét duyệt hồ sơ và nhận kết quả theo giấy biên nhận đã được nhận khi đăng ký.

-  Người thành lập doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

-  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cấp phép có trách nhiệm trong việc xem xét hồ xin thành lập doanh nghiệp TNHH, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TNHH trong thời hạn qui định. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do các yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hay người đại diện biết để có sự sửa đổi, bổ sung hồ sơ kịp thời. Bạn có thể tham khảo thêm những thông tin cần thiết thông qua dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.

Tư vấn & báo giá

0919426333

0902919918

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn

Các bài viết khác