lienhe@ketoansaigon.net 207/27 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định

Bạn đang muốn thành lập doanh nghiệp thẩm định giá những không hiểu rõ về các thủ tục, việc thành lập doanh nghiệp thẩm đinh giá không như các doanh nghiệp thông thường khác, doanh nghiệp muốn trở thành doanh nghiệp thẩm định giá phải đáp ứng được điều kiện mà pháp luật quy định.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định

Để thành lập một doanh nghiệp thẩm đinh giá, trước tiên ta cần phải hiểu thế nào là doanh nghiệp thẩm định. Quyền hạn và nghĩa vụ của các doanh nghiệp này.

I. DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ LÀ GÌ

Thẩm định giá là gì? Theo định nghĩa trong luật có ghi rằng : Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế. Vậy nên việc thẩm định giá chỉ xác định giá trị của tài sản, bất động sản hay các hiện vật khác ở thời điểm hiện tại và không xác đinh giá của tài sản, hiện vật hay bất động sản trong quá khư hay tương lai.

Doanh nghiệp thẩm định giá là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo luật kinh doanh và có giấy phép do bộ tài chính cấp trong lĩnh vực thẩm định giá theo quy định của nhà nước. Vậy nên muốn trở thành một doanh nghiệp thẩm đinh giá

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

Hiện nay nhu cầu về việc thẩm định giá ngày càng tăng mạnh vì thế việc thành lập các doanh nghiệp thẩm đinh giá là một nhu cầu tất yếu. Dưới đây là các điều kiện bắt buộc phải có khi muốn thành lập một doanh nghiệp thẩm định giá 

- Doanh nghiệp phải đủ điều kiện để thành lập như một doanh nghiệp bình thường khác, có thể thành lập theo các loại hình sau : công ty TNHH một thành viên, 2 thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty tư nhân.

- Thứ 2 cơ cấu nhân sự nói chung của công ty ít nhất phải có 3 nhân viên thẩm định giá, đối với công ty TNNH thì người đại diện pháp luật sẽ là thẩm định giá viên, công ty hợp danh tất cả các thành viên hợp danh phải là thẩm định giá, công ty tư nhân thì chủ doanh nghiệp sẽ là thẩm định viên về giá.

Những điểm xác định nhân viên công ty có đủ điều kiện làm thẩm định viên về giá trong việc xác nhận sự đủ điều kiện thành lập của doanh nghiệp như sau :

- Nhân viên phải có năng lực hành vị dân sự

- Có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực và khách quan.

- Có chuyên môn về thẩm định giá, phải tốt nghiệp đại học cao đẳng các ngành lien quan đến thẩm định giá của các tổ chức trong và ngoài nước.

- Có kinh nghiệm 36 tháng kể từ ngày cấp ghi trên bằng tốt nghiệp.

- Có thẻ thẩm định viên do bộ tài chính cấp. 

III. HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ.

Để thành lập doanh nghiệp thẩm định giá chúng ta sẽ thành lập công ty với bộ hồ sơ bao gồm những nội dung sau và nếu không có nhiều thời gian và không hiểu quá nhiều về cách thức lập hồ sơ thì bạn nên dùng dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói :

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu của sở kế hoạch đầu tư tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

- Điều lệ của doanh nghiệp

- Danh sách thành viên nếu thành lập công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên

- CMND của các thành viên và người đại diện pháp luật.

Hồ sơ sẽ được nộp tại sở kế hoạch đầu tư và khi có kết quả là giấy phép kinh doanh bạn sẽ tiến hành thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận bao gồm những điều sau :

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, mẫu này do bộ tài chính cung cấp.

- Bản sao y công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp

- Giấy đăng ký hành nghề thẩm đinh giá của thẩm định viên hoặc giấy bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề.

- Bản sao hợp đồng với các thẩm định viên

- Tài liệu chứng minh mức góp vốn của các thành viên

- Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu ý nếu thành viên góp vốn, cổ đông là một tổ chức thì việc góp vốn của thành viên cổ đông này không được vượt quá 35% của vốn điều lệ. Và nếu công ty có nhiều tổ chức cùng góp vốn thì phần vốn góp của các tổ chức này cũng không được vượt quá 35%  vốn điều lệ.

IV. THỜI GIAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

- Đối với hồ sơ thành lập doanh nghiệp thẩm định giá, bạn sẽ mất 5 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ ( không kể thứ 7 và chủ nhật )

- Về giấy chứng nhận doanh nghiệp phải mất 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ cho Bộ tài chính. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ Bộ tài chính sẽ trả về trong khoảng thời gian 5 ngày làm việc để điều chính và tiến hành nộp lại.

V. NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

Trong quá trình hoạt động nếu doanh nghiệp có bất cứ thay đổi nào trong những thay đổi sau bắt buộc phải báo cáo lên bộ tài chính :

- Doanh nghiệp bạn thay đổi một nội dung nào đó có ảnh hưởng đến các điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá.

- Thay đổi các thành viên thẩm định giá đã đăng ký khi thành lập doanh nghiệp

- Doanh nghiệp chia tách , hợp nhất, chuyển đổi sở hữu, phá sản, tạm ngưng hoặc chấm dứt hoạt động thẩm định giá.

Tư vấn & báo giá

0919426333

0902919918

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn

Các bài viết khác