ke toan
      Tel:   (028) 62 796 888 Hotline: 0919.426.333 Email: lienhe@ketoansaigon.net
(028) 62 796 888   |   0919.426.333

Tư Vấn

Một số lưu ý đối với chi phí tiếp  khách, hội nghị, quảng cáo

Một số lưu ý đối với chi phí tiếp khách, hội nghị, quảng cáo

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ có các phát sinh về chi phí quảng quảng cáo, hội nghị và tiếp khách được tính thuế TNDN. Tuy nhiên , theo quy định của pháp luật thì để các khoản chi phí này được tính thuế thì doanh nghiệp cần phải lưu ý đến một số vấn đề mà pháp luật ban hành.

Chi tiết


DMCA.com Protection Status