ke toan
      Tel:   (028) 62 796 888 Hotline: 0919.426.333 Email: lienhe@ketoansaigon.net
(028) 62 796 888   |   0919.426.333

Tin tức

Quy định về việc sửa hóa đơn điện tử
14/06/2018

Mặc dù theo quy định của pháp luật thì không riêng gì hóa đơn điện tử mà bất cứ hóa đơn nào cũng không được phép sửa chữa để có thể đảm bảo tính pháp lý của hóa đơn. Nhưng nếu trường hợp hóa đơn khi khởi tạo bị sai thông tin thì doanh nghiệp vẫn có thể sửa hóa đơn điện tử theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

Với các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ mà gặp các vấn đề về sai sót thông tin thì doanh nghiệp vẫn có thể sửa hóa đơn điện tử nhưng việc sửa hóa đơn cần phải thực hiện theo quy định mà pháp luật ban hành.

Nếu doanh nghiệp muốn sửa hóa đơn điện tử đúng theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy tắc trong việc sửa hóa đơn như thế nào để có thể đảm bảo giá trị pháp lý của hóa đơn được tốt nhất. Tùy theo từng trường hợp sai sót thông tin của hóa đơn khác nhau mà doanh nghiệp có thể thực hiện các thông tin chỉnh sửa khác nhau.

hoá đơn điện tử

Trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua và người mua đã kê khai thu.

Đối với trường hợp này thì việc sửa hóa đơn điện tử cần phải thực hiện một cách cẩn thận để có thể đảm bảo thực hiện các thông tin liên quan được hiệu qủa nhất.

-  Đầu tiên thì doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục lập văn bản thỏa thuận. Trong văn bản đó phải đảm bảo là có chữ ký điện tử của cả hai bên. Ngoài ra, văn bản cũng phải ghi rõ sai sót trong hóa đơn điện tử đã khởi tạo là gì.

-  Sau khi lập thỏa thuận thì bên bán/ doanh nghiệp tiến hành lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót để giao cho bên mua theo quy định.

- Một điều mà doanh nghiệp/bên bán cần phải lưu ý là sau khi đã sửa hóa đơn điện tử mới thì hóa đơn điện tử  này phải đảm bảo ghi rõ thông tin điều chỉnh các số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, ký hiệu...một cách rõ ràng để cơ quan chức năng có thể kiểm soát một cách chính xác khi cần thiết.

- Sau khi đã thực hiện việc xuất Hóa đơn điều chỉnh thì cả bên bán và bên mua phải thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Đặc biệt, cả bên bán lẫn bên mua phải lưu ý là đối với hóa đơn điện tử thì hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-) theo quy định của cơ quan thuế.

Trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót đã lập và gửi cho người mua và người  mua chưa kê khai thuế

Trường hợp bên mua chưa thực hiện kê khai thuế thì việc sửa hóa đơn điện tử sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vì trường hợp này chưa liên quan đến cơ quan thuế nên việc sửa hóa đơn có thể thực hiện bằng cách hủy hóa đơn điện tử khi có sự đồng ý bên bán và bên mua. Tuy nhiên, khi thực hiện  việc hủy hóa đơn này thì phải đảm bảo thực hiện theo đúng thời hạn 2 bên đã thỏa thuận. Một điều doanh nghiệp cần lưu ý là mặc dù hóa đơn đã hủy nhưng cả hai vẫn phải lưu trữ theo lại quy định để cơ quan chức năng có thể thực hiện kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Sau khi đã sửa hóa đơn điện tử thì bên bán/ doanh nghiệp tiến hành lập hóa đơn điện tử mới với các thông tin đúng để gửi cho bên mua. Và đặc biệt là trên hóa đơn mới lập phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số..., ký hiệu, gửi ngày tháng năm”. Như vậy thì hóa đơn mới đảm bảo hợp lệ.

Nói tóm lại thì việc sửa hóa đơn điện tử như thế nào còn tùy thuộc vào từng trường hợp hóa đơn mà bên bán giao cho bên mua đã được bên mua kê khai thuế hay chưa. Như vậy thì mới có thể thực hiện việc sửa hóa đơn cho hợp lệ được.

Lưu ý:

- Nếu bên mua không phải là Doanh nghiệp nên không có chữ ký số nên việc yêu cầu phải đủ chữ ký điện tử của hai bên trong văn bản thỏa thuận rất khó thực hiện. Vì vậy cả 2 bên có thể sử dụng văn bản thỏa thuận là bản giấy, 2 bên cùng ký tươi.
 

Các tin khácDMCA.com Protection Status