ke toan
      Tel:   (028) 62 796 888 Hotline: 0919.426.333 Email: lienhe@ketoansaigon.net
(028) 62 796 888   |   0919.426.333

Tin tức

Điều kiện kinh doanh vận tải biển
14/06/2018

Vào cuối tháng 11 năm 2016 Chính phủ đã ban hành nghị định về các điều kiện kinh doanh vận tải biển. Chúng ta cùng xem xét nội dung nghị định 160/2016/NĐ-CP sau đây nhé.

Về điều kiện doanh vận tải biển được nêu trong nghị định có nêu rằng, doanh nghiệp muốn kinh doanh vận tải biển phải thoả các điều kiện chung cơ bản. Trước tiên đó phải là một doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Về việc thành lập doanh nghiệp, công ty bạn có thể chọn lựa việc sử dụng các dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể mở doanh nghiệp mới một cách nhanh chóng.

Tiếp đó điều kiện quan trọng nhất là phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển, ngoài ra nếu hoạt động trong nước hoặc ngoài nước sẽ có thêm các điều kiện khác được nêu cụ thể sau đây.

Điều kiện doanh doanh vận tải biển

I. Điều kiện kinh doanh vận tải biển nội địa

- Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến việc quản lý, để thực hiện được việc kinh doanh này tất nhiên chúng ta cần một bộ phận chuyên môn để quản lý hoạt động kinh doanh và khai thác vận tải biển.

- Tiếp đến là vấn đề tài chính: vấn đề này chúng ta cần phải có sự bảo lãnh của các tổ chức tín dụng hoặc của các ngân hàng nước ngoài để đảm bảo được nghĩa vụ của công ty quản lý đối với các thuyền viên nhân viên, và mức bảo lãnh này tối thiểu sẽ là 500 triệu VNĐ.

- Điều kiện về tàu thuyền: tất nhiên khi hoạt động về lĩnh vực này thì doanh nghiệp bạn phải có tàu biển, và điều kiện là bạn phải có ít nhất 1 tàu biển mang cờ Việt Nam và có đầy đủ các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn này sẽ được kiểm tra và phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của bộ giao thông vận tải ban hành.

- Cuối cùng là các điều kiện về nhân lực: Trong điều kiện về nhân lực này chúng ta sẽ nói tới 2 vấn đề chính. Đầu tiên là người phụ trách việc kinh doanh vận tải biển đã nêu ở mục 1 phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành như hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế. Các ngành khác sẽ không được chấp nhận. Còn các thuyền viên trên tàu phải đảm bảo được sức khoẻ theo tiêu chuẩn của bộ y tế, trình độ chuyên môn và đã được cấp chứng chỉ theo quy định của bộ giao thông vận tải.

điều kiện thành lập doanh nghiệp

II. Điều kiện kinh doanh vận tải biển quốc tế

- Đối với việc kinh doanh vận tải quốc tế, nghị định của chúng ta đưa ra các tiêu chuẩn khá chặt chẽ. Về bộ máy quản lý bắt buộc doanh nghiệp phải đạt được các điều kiện sau:

+  Có các bộ phận an toàn (ISM code ) và có bộ phận quản lý an ninh ( ISPS code) theo quy định của Bộ luật quốc tế về quản lý an toàn, và an ninh tàu biển, bến cảng. Khi kinh doanh vận tải quốc tế chúng ta bắt buộc phải có bộ phận quản lý an toàn này.

+ Cũng giống như kinh doanh vận tải biển nội địa doanh nghiệp cũng cần phải có bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh.

+ Cuối cùng là bộ phận thực hiện công tác pháp chế.

- Điều kiện về tài chính: cũng giống như điều kiện tại chính của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nội địa, để kinh doanh vận tải biển quốc tế doanh nghiệp bạn phải được bảo lãnh bởi ngân hàng nước ngoài tối thiểu là 5 tỷ VNĐ

- Có tối thiểu 1 tàu biển và nếu như tàu biển này mang cờ Việt Nam thì phải phù hợp với các điều kiện kỹ thuật của bộ giao thông vận tải Việt Nam.

- Cuối cùng là điều kiện về nhân lực:

+ Người phụ trách về an toàn và an ninh bắt buộc phải được đào tạo, huấn luyện và được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giao Thông Vận Tải.

+ Người phụ trách bộ phận pháp chế phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành luật.

+ Còn điều kiện về người quản lý, thuyền viên thì giống với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nội địa.

III. Điều kiện đối với các tổ chức nước ngoài tham gia kinh doanh vận tải biển và mang cờ Việt Nam.

- Tổ chức nước ngoài muốn tham gia vô hoạt động kinh doanh này bắt buộc phải thành lâp doanh nghiệp liên doanh với Việt Nam và vốn điều lệ trong doanh nghiệp liên doanh này không vượt quá 49%.

- Trên tàu của doanh nghiệp liên doanh này có thể có các thuyền viên người nước ngoài nhưng số lượng không vượt quá 1/3 và bắt buộc thuyền trưởng hoặc thuyền phó nhất phải là người Việt Nam.

- Tất nhiên các doanh nghiệp này cũng phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải biển.

kế toán sài gòn

Các tin khácDMCA.com Protection Status